Strona główna / Inne » Pracownia Inżynierii Produkcji » Współpraca ze studentami

Współpraca ze studentami

Z Zespołem współpracują studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym „Doskonalenie Jakości”, działającym na Wydziale Metali Nieżelaznych.

Opiekunem Koła jest dr inż. Krzysztof Żaba.

W ramach działalności Koła realizowana jest m. in. tematyka związana ze wspomaganiem opracowywania i projektowania dedykowanych Systemów, przede wszystkim w zakresie identyfikacji danych procesowych (technologicznych i organizacyjnych) i otoczenia informatycznego. Działania te pozwalają również studentom na poznanie specyfiki działalności firm, w których realizowane są projekty.

W 2009 i 2010r . Koło współorganizowało VII i VIII Ogólnopolską Sesję Naukową z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością“, organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny

Tytuły referatów prezentowanych przez członków Koła i zaproszonych współpracowników z przemysłu: