Strona główna / Inne » Pracownia Inżynierii Produkcji » Prace zakończone

Prace zakończone

 1. „Opracowanie i uruchomienie systemu sterowania procesem produkcyjnym walcowni blach karoseryjnych”, Huta im. T. Sendzimira, projekt celowy.

 2. „Opracowanie i wdrożenie systemu projektowania, monitorowania i zarządzania procesami produkcyjnymi rur zgrzewanych wspomaganego technologiami komputerowymi”, Huta Buczek Sp. z o.o., projekt celowy.

 3. „Opracowanie metodyki budowy empirycznego modelu procesu zgrzewania w oparciu o planowanie eksperymentu”, Technologie Buczek S.A.

 4. „Opracowanie koncepcji bazy danych o uzyskach w procesach zgrzewania”, Technologie Buczek S.A..

 5. „Opracowanie koncepcji bazy danych o wydajnościach agregatów i linii technologicznych”, Technologie Buczek S.A.

 6. „Opracowanie modelu projektowania wymiarów wsadu oraz koncepcji bazy danych”, Technologie Buczek S.A.

 7. „Identyfikacja parametrów operacji i statusów półwyrobów i wyrobów dla potrzeb baz danych śledzenia przepływu materiałów”, Technologie Buczek S.A.

 8. Integracja Systemu PP AGH w Walcowni Zimnej Blach Mittal Steel Poland S. A. Oddział Kraków z Systemem SAP R/3”, MITTAL Steel Poland S.A.

 9. „Wykonanie prac związanych z modyfikacją i nadzorowaniem Systemu PP AGH w Walcowni Zimnej”, Mittal Steel Poland S. A.

 10. Wykonanie interfejsu łączącego zmodernizowany system sterujący Wytrawialni i Walcarki MES CPL i TCM z Systemem Planowania Produkcji SPP – RFC C11727DR Walcowni Zimnej AMP w Krakowie - ArcelorMittal Poland S.A.

 11. „Opracowanie i wdrożenie systemu operacyjnego projektowania i monitorowania procesów technologicznych i organizacyjnych produkcji części silników lotniczych z wykorzystaniem strategii Six Sigma”, WSK „PZL Rzeszów” S. A.

 12. „Analiza systemu produkcyjnego Huty Buczek Sp z o.o. pod kątem określenia zakresu systemu ciągłej poprawy efektywności procesów produkcji (ciągłej poprawy konkurencyjności)”, Huta Buczek Sp. z o.o.

 13. „Opracowanie i uruchomienie systemu sterowania procesem produkcyjnym walcowni blach karoseryjnych”, praca wdrożeniowa, w Ispat Polska Stal S. A., Oddział w Krakowie.

 14. „Opracowanie i uruchomienie systemu sterowania procesem produkcyjnym walcowni blach karoseryjnych”. Wdrożenie udoskonalonej wersji, praca wdrożeniowa w Mittal Steel Poland S. A., Oddział w Krakowie.