Strona główna / Inne » Pracownia Inżynierii Produkcji » Prace rozpoczęte

Prace rozpoczęte

  1. „Opracowanie i wdrożenie systemowych procedur  wspomagających operacyjne optymalizowanie odlewniczych procesów technologicznych i organizacyjnych produkcji części lotniczych”, WSK „PZL Rzeszów” S.A., projekt celowy.

  2. „Opracowanie systemu pomiaru, identyfikacji i akwizycji parametrów technologicznych elementów krytycznych części silników lotniczych”, WSK „PZL Rzeszów” S. A.

  3. „Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem technologicznym procesów eksploatacji parku maszynowego do produkcji lotniczej”, WSK „PZL Rzeszów” S.A.

  4. „Opracowanie i wdrożenie dedykowanego, komputerowego systemu zarządzania kluczowymi charakterystykami produktów”, WSK „PZL Rzeszów” S.A.

  5. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego, komputerowego systemu projektowania, monitorowania, wizualizacji i analiz parametrów technologicznych procesu plazmowego wytwarzania powłok ceramicznych na krytycznych częściach silników lotniczych”, WSK „PZL Rzeszów” S. A.

  6. „Opracowanie i wdrożenie systemu operacyjnego projektowania, planowania zasobów, harmonogramowania, monitorowania i wizualizacji procesów technologicznych i organizacyjnychwytwarzania stalowych wyrobów kutych”, Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

  7. „Opracowanie i wdrożenie dedykowanego, komputerowego Systemu nadzorowania, planowania zasobów i harmonogramowania procesów obróbki mechanicznej z uwzględnieniem otoczenia informatycznego”, Grupa Kęty S.A

  8. „Opracowanie kompleksowej technologii produkcji i montażu części lotniczych”, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu.