Strona główna / Aktualności / Zebranie pracowników Wydziału Metali Nieżelaznych - wybór Społecznego Inspektora Pracy

Zebranie pracowników Wydziału Metali Nieżelaznych - wybór Społecznego Inspektora Pracy

Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Wydziału Metali Nieżelaznych oraz Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych
organizują zebranie wszystkich pracowników naszego Wydziału
w związku z wyborem Społecznego Inspektora Pracy na kadencję 2011-2014.
W oparciu o ustawę z dnia 24.03.1983 roku o społecznej inspekcji pracy
zachodzi konieczność wyboru społecznych inspektorów pracy.
Z regulaminem wyborów można zapoznać się na stronie internetowej naszego Wydziału  -> czytaj

Zebranie odbędzie się w dniu
24 XI 2010 roku tj. środa
o godzinie 12.30, budynek A-2 sala 101

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Porządek zebrania:
1. Wybór sekretarza zebrania oraz komisji wyborczej
2. Informacja przedstawiciela związków zawodowych o zadaniach i formach działania społecznej inspekcji pracy
3. Krótkie sprawozdanie społecznego inspektora pracy z działalności w ubiegłej kadencji
4. Informacja przedstawiciela kierownictwa danej jednostki organizacyjnej o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zamierzeniach poprawy warunków pracy
5. Dyskusja
6. Wybory społecznego inspektora pracy
7. Wolne wnioski

Tekst ogłoszenia (pdf)
Regulamin wyborów (pdf)