Strona główna / Aktualności / Uroczystość wręczenia Nagrody Prezesa Rady Ministrów dla Zespołu badawczego z Wydziału Metali Nieżelaznych

Uroczystość wręczenia Nagrody Prezesa Rady Ministrów dla Zespołu badawczego z Wydziału Metali Nieżelaznych

     Miło nam poinformować, że w dniu 20.01.2010r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród Premiera za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną oraz artystyczną, w edycji za rok 2008.
     II Nagrodę za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne, którego wdrożenie przyniosło wymierne efekty ekonomiczne lub efekty społeczne, Premier Donald Tusk wręczył Zespołowi pod kierownictwem dr hab. inż. Tadeusza Knycha, prof. nadzw. AGH za osiągnięcie pt.: „Nowy typ sieci trakcyjnej przeznaczonej do wysokoobciążalnych mechanicznie i prądowo polskich linii kolejowych o prędkości jazdy do 250 km/h, opartej o nową generację elementów nośno-przewodzących oraz osprzętu sieciowego”. Wyróżniony interdyscyplinarny Zespół ze strony WMN AGH tworzyli: dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw. AGH, prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński, dr inż. Andrzej Mamala, dr inż. Artur Kawecki oraz dr inż. Paweł Kwaśniewski.

Nagrodzony Zespół z Wydziału Metali Nieżelaznych
dr inż. Andrzej Mamala, dr inż. Artur Kawecki, dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw. AGH,
prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński, dr inż. Paweł Kwaśniewski

     Nagrodzone osiągnięcie obejmuje całokształt rozwiązań materiałowych z obszaru górnej sieci trakcyjnej przeznaczonej dla kolei dla prędkości jazdy do 250 km/h w polskich szlakach kolejowych w ramach istniejącego systemu zasilania (3 kV DC). Opracowane zostały konstrukcje trójelementowych sieci o oznaczeniu YC120-2CS150 i przekroju elektrycznym 450 mm2 oraz YC120-2CS120 o przekroju elektrycznym 420 mm2, składających się z przewodów jezdnych z miedzi srebrowej, lin nośno-przewodzących z miedzi elektrolitycznej lub z miedzi srebrowej oraz szeregu elementów osprzętu sieciowego wykonanych z miedzioniklu o wysokich walorach mechanicznych i elektrycznych.
     Wymienione typy sieci trakcyjnych, opracowane na Wydziale Metali  Nieżelaznych AGH przy współudziale Zakładu Trakcji Elektrycznej Politechniki Warszawskiej oraz CBPBBK "Kolprojekt", po pełnych badaniach laboratoryjnych wszystkich ich elementów wykonanych w zakładach kablowych TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A. oraz w Firmie Produkcyjnej KUCA, na podstawie pozytywnej opinii CNTK w Warszawie, zostały wybudowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na szlaku E20 Warszawa-Berlin (odcinek doświadczalny Żychlin-Stara Wieś o długości 6 km), a następnie poddane długoczasowemu monitorowaniu w warunkach normalnej eksploatacji linii.
     Zgodnie z obowiązującą w Polsce procedurą opracowaną przez Urząd Taboru Kolejowego (UTK), dotyczącą dopuszczeń do zastosowań nowych rozwiązań konstrukcyjnych, odcinek doświadczalny został poddany wszechstronnym badaniom kontrolnym w warunkach statycznych i dynamicznych, z zastosowaniem specjalistycznych jednostek diagnostyczno-pomiarowych. Jak stwierdzono, w/w sieci w pełni nadają się do zastosowania w modernizowanych oraz budowanych od podstaw liniach kolejowych dużej prędkości jazdy.
    Na podstawie pozytywnych wyników badań polowych, Urząd Taboru Kolejowego wydał certyfikat dopuszczenia w/w typów sieci do stosowania w polskich liniach kolejowych o prędkości jazdy do 200 km/h. Nowoprojektowane elementy osprzętu sieciowego zostały objęte procedurą ochrony patentowej.

Kilka zdjęć z uroczystości.

Dodatkowe informacje dotyczące wydarzenia można znaleźć pod adresem:
http://bip.kprm.gov.pl/g2/2009_08/1044_fileot.pdf
http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/centrum_multimedialne/fotografie/#4004,11