Strona główna / Aktualności / Obrona pracy doktorskiej mgra inż. Pawła Kwaśniewskiego

Obrona pracy doktorskiej mgra inż. Pawła Kwaśniewskiego

Dziekan i Rada Wydziału Metali Nieżelaznych uprzejmie zapraszają

na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgra inż. Pawła Kwaśniewskiego,

która odbędzie się dnia 24.02.2009 o godz. 12:00 w sali 101, Ip, paw. A2, AGH.

 

Temat rozprawy doktorskiej:

Badania relaksacji naprężeń w materiałach metalicznych o zróżnicowanych cechach reologicznych