Strona główna / Katedra » O Katedrze

O Katedrze

Historia Katedry Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych bierze swój początek w roku akademickim 1953/54, gdy na ówczesnym Wydziale Metalurgicznym utworzono Zakład Plastycznej Przeróbki Metali Nieżelaznych, którego kierownikiem został prof. E. Iwanciw.

Po utworzeniu Wydziału Metali Nieżelaznych w roku 1962 powstaje Katedra Przeróbki Metali Nieżelaznych pod kierunkiem prof. J. Bazana.

prof. Jerzy Bazan

W skład Katedry wchodziły dwa zakłady: Zakład Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (kier. prof. J. Bazan) oraz Zakład Technologii i Urządzeń Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (kier. prof. J. Wantuchowski).

prof. Jerzy Wantuchowski

Taka struktura istniała do roku 1969, gdy na Wydziale utworzono dwa instytuty: Instytut Metalurgii Metali Nieżelaznych oraz Instytut Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa.
W ramach tego drugiego funkcjonowały 4 zakłady a wśród nich Zakład Podstaw Przeróbki Plastycznej (kierownik – prof. J. Bazan) oraz Zakład Procesów Przeróbki Plastycznej (kierownik – prof. J. Wantuchowski). Instytutem do roku 1979 kierował prof. J. Bazan a w latach 1979 - 91 prof. J. Zasadziński, który także był kierownikiem Zakładu Procesów Przeróbki Plastycznej. Kierownikiem Zakładu podstaw Przeróbki Plastycznej w latach 1979 – 91 kierował prof. A. Pasierb.

prof. Józef Zasadziński

prof. Antoni Pasierb

W roku 1991 w Uczelni nastąpiła likwidacja instytutów a w ich miejsce ponownie utworzono katedry. Wtedy właśnie powstała Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych a jej kierownikiem do roku 2008 był prof. J. Zasadziński.

W latach 2008 - 2016 kierownikiem Katedry był prof. dr hab. inż. Wojciech Libura.

prof. Wojciech Libura

W roku 2016 kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

prof. Tadeusz Knych