Strona główna / Katedra » Ludzie Katedry » Moduły Marcin Mroczkowski

Moduły Marcin Mroczkowski

Syllabus 2012/2013

Odpowiedzialny za moduły:

MN/Przeróbka plastyczna metali III
MN/Urządzenia w przeróbce plastycznej
MN/Procesy kształtowania plastycznego
MN/Projektowanie inżynierskie
MN/Kowalstwo artystyczne i użytkowe
MN/Wyroby z metali szlachetnych

Inne prowadzone moduły:

MN/Projektowanie inżynierskie
MN/Przeróbka plastyczna metali II
MN/Technologia wytwarzania wyrobów z metali szlachetnych
MN/Nanoiżynieria materiałowa
GGiOŚ/Gemmologia i jubilerstwo
GGiOŚ/Praktyka mineralogiczno-gemmologiczna