Strona główna / Katedra » Habilitacje (od 2012 r.)

Habilitacje (od 2012 r.)

dr inż. Dariusz Leśniak
"Analiza warunków zgrzewania podczas wyciskania stopów AlCuMg"

dr inż. Andrzej Mamala
"Model wielodrutowych monomateriałowych elektroenergetycznych przewodów napowietrznych"

dr inż. Krzysztof Żaba
"Wpływ powłoki Al−Si na proces wytwarzania i jakość zgrzewanych aluminiowych rur stalowych"

dr inż. Beata Smyrak
"Procesy reologiczne przewodowych stopów Al−Mg−Si w ujęciu fenomenologicznym"

dr inż. Wacław Muzykiewicz
"odkszatałcalność blach perforowanych"

dr inż. Artur Kawecki
"Wysokowytrzymałe stopy Cu-Ag o wysokiej przewodności elektrycznej"

dr inż. Paweł Kwaśniewski
"Nośno-przewodzący osprzęt górnej kolejowej sieci trakcyjnej. Materiały - konstrukcje - technologie wytwarzania"