Strona główna / Katedra » Doktoraty

Doktoraty

Spis doktoratów w trakcie uzupełniania

Rok akademicki 1968/69
mgr inż. Józef Zasadziński

Rok akademicki 1969/70

mgr inż. Antoni Pasierb

Rok akademicki 1970/71

mgr inż. Kazimierz Świątkowski

Rok akademicki 1971/72
mgr inż. Stanisław Nowak
Rok akademicki 1973/74
mgr inż. Jan Osika
Rok akademicki 1975/76
mgr inż. Jan Richert
mgr inż. Ryszard Wierzbicki
Rok akademicki 1978/79
mgr inż. Wojciech Libura
Rok akademicki 1979/80
mgr inż. Marek Galanty
"Wpływ kalibrowania narzędzi i parametrów procesu na przebieg odkształcenia i własności wyrobu przy walcowaniu pielgrzymowym rur na zimno"
Promotor - prof. dr inż. Jerzy Bazan

mgr inż. Tadeusz Kamionka
Rok akademicki 1980/81
mgr inż. Tadeusz Knych
"Badania zjawiska tarcia w procesie swobodnego ciągnienia rur z zastosowaniem ultradźwiękowych drgań ciągadła"

mgr inż. Feliks Stachowicz
Rok akademicki 1981/82
mgr inż. Jacek Gocał
mgr inż. Romana Śliwa

Rok akademicki 1982/83
mgr inż. Wacław Muzykiewicz
Rok akademicki 1983/84
mgr inż. Stanisław Sikora

Rok akademicki 1984/85
mgr inż. Wojciech Misiołek
Rok akademicki 1985/86
mgr inż. Jarosław Pacanowski
Rok akademicki 1994/95
mgr inż. Jan Kiałka
"Izotermiczne wyciskanie stopów aluminium przy wykorzystaniu sprzężenia zwrotnego, siła-prędkość wyciskania"
Promotor - prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński

Rok akademicki 1997/98
mgr inż. Roman Hatalak
"Wpływ geometrii narzędzi na intensywność redukcji ścianki rury w procesie ciągnienia na trzpieniu swobodnym"
Promotor - prof. dr hab. inż. Kazimierz Świątkowski

Rok akademicki 1998/99
mgr inż. Krzysztof Emerla
"Ewolucja struktury i właściwości stopu 6201 w linii ciagłego odlewania i walcowania"
Promotor - prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński

Rok akademicki 2000/01
mgr inż. Andrzej Mamala
"Analiza zmian naprężeń w samonośnych elektroenergetycznych przewodach ze stopów AlMgSi jako efektu reologicznej natury materiału"
Promotor - prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński

Rok akademicki 2001/02
mgr inż. Paweł Kazanowski
"Mechanika płynięcia metalu podczas wyciskania przez matryce wypukłe"
Promotor - dr hab. inż. Wojciech Libura, prof. AGH

Rok akademicki 2002/03
mgr inż. Krzysztof Żaba
"Praca sił tarcia jako kryterium optymalizacji procesu ciągnienia rur na korku swobodnym"
Promotor - prof. dr hab. inż. Antoni Pasierb

Rok akademicki 2003/04
mgr inż. Dariusz Leśniak
"Analiza procesu wyciskania metali przez matryce z przedkomorą"
Promotor - dr hab. inż. Wojciech Libura, prof. AGH

Rok akademicki 2004/05
mgr inż. Antoni Woźnicki
"Najkorzystniejsze warunki wyciskania stopów AlMgSi z przesycaniem na wybiegu prasy"
Promotor - dr hab. inż. Jan Richert, prof. AGH

Rok akademicki 2005/06
mgr inż. Artur Kawecki
"Dobór cech materiałowych przewodów jezdnych przeznaczonych do szybkich pojazdów szynowych"
Promotor - dr hab. inż. Tedeusz Knych, prof. AGH
mgr inż. Beata Smyrak
"Analiza charakterystyk naprężeniowo-temperaturowych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych ze stopów AlMgSi"
Promotor - dr hab. inż. Tedeusz Knych, prof. AGH

Rok akademicki 2006/07
mgr inż. Anna Tarasek
"Analiza obciążalności mechanicznej i prądowej napowietrznych przewodów elektroenergetycznych ze stopów AlMgSi"
Promotor - dr hab. inż. Tedeusz Knych, prof. AGH
 
Rok akademicki 2007/08
mgr inż. Artur Rękas
"Analiza parametrów siłowych końcowej fazy wyciskania metali"
Promotor - prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński

Rok akademicki 2008/09
mgr inż. Marcin Mroczkowski
"Prognozowanie stateczności plastycznego płynięcia metali i ocena przydatności projektowanych narzędzi z wykorzystaniem metody elementów skończonych"
Promotor - dr hab. inż. Jan Richert, prof. nadzw.
mgr inż. Paweł Kwaśniewski
"Badania relaksacji naprężeń w materiałach metalicznych o zróżnicowanych cechach reologicznych"
Promotor - dr hab. inż. Tedeusz Knych, prof. AGH

Rok akademicki 2010/11
mgr inż. Piotr Uliasz
"Dobór materiału i opracowanie konstrukcji wysokotemperaturowych przewodów elektroenergetycznych ze stopów AlZr"
Promotor - dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. AGH.


Rok akademicki 2011/12

mgr inż. Justyna Grzyb
"Analiza wyciskania profili pełnych o dużych przekrojach poprzecznych"
Promotor - prof. dr hab. inż. Wojciech Libura
mgr inż. Michał Jabłoński
"
Badania wpływu żelaza na własności i odkształcalność walcówki Al otrzymanej metodą Properzi
"
Promotor - prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

Rok akademicki 2012/13

mgr inż. Daniel Pociecha
"Wyznaczanie optymalnych warunków odkształcenia w nowym procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimno"
Promotor - dr hab. inż. Jan Osika, prof. AGH
mgr inż. Monika Walkowicz
"Wpływ parametrów odlewania na kształtowanie cech materiałowych miedzi beztlenowej dla wysokozaawansowanych aplikacji w elektronice i elektrotechnice"
Promotor -
prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

Rok akademicki 2013/14

mgr inż. Marzena Piwowarska-Uliasz
"Badania wpływu technologii wytwarznia stopów Al-Zr na własności drutów przeznaczonych na cle elektryczne"
Promotor - prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
mgr inż. Piotr Osuch
"Badania nad procesem kształtowania własności walcówki z przewodowych stopów Al-Mg-Si w linii Continuus-Properzi"
Promotor -
prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych