Strona główna / Badania naukowe » Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe

Książki:

Tadeusz Knych
"Elektroenergetyczne przewody napowietrzne. Teoria - Materiały - Aplikacje"
2010

Jan Richert
"Innowacyjne metody przeróbki plastycznej metali"
2010


Wojciech Libura
"Płynięcie metalu w procesie wyciskania"
2008


Jan Osika
"Walcowanie rur na zimno w walcarkach pielgrzymowych"
2004

Monografie:

dr inż. Artur Kawecki
"Wysokowytrzymałe stopy Cu-Ag o wysokiej przewodności elektrycznej"
2013dr inż. Wacław Muzykiewicz
"Odkształcalność blach perforowanych"
2013

dr inż. Beata Smyrak
"Procesy reologiczne przewodowych stopów Al−Mg−Si w ujęciu fenomenologicznym"
2013

dr inż. Krzysztof Żaba
"Wpływ powłoki Al−Si na proces wytwarzania i jakość zgrzewanych aluminiowych rur stalowych"
2013dr inż. Andrzej Mamala
"Model wielodrutowych monomateriałowych elektroenergetycznych przewodów napowietrznych"
2012 


 

dr inż. Dariusz Leśniak
"Analiza warunków zgrzewania podczas wyciskania stopów AlCuMg"
2012dr inż. Tadeusz Knych
"Obszary plastyczne i sprężyste w ciągnionych pełnych profilach okrągłych"
2002


dr inż. Jan Osika
"Modelowanie matematyczne i symulacja procesu pielgrzymowania rur na zimno"
1996


dr inż. Wojciech Libura

"Analiza pola odkształceń i struktury materiału podczas wyciskania stopów aluminium"
1995
dr inż. Jan Richert

"Analiza wpływu narzędzi na zachowanie stateczności plastycznego płynięcia podczaswyciskania promieniowego metali"
1992
dr inż. Antoni Pasierb

"Wpływ drgań ultradźwiękowych na parametry siłowe i tarcie w procesie ciągnienia drutów i rur"
1980
dr inż. Kazimierz Świątkowski

"Kompleksowa analiza zjawisk występujących w procesie bębnowego ciągnienia rur pod kątem jego optymalizacji"
1978


dr inż. Józef Zasadziński

"Czułość na prędkość odkształcenia mosiądzów jednofazowych alfa badana w szerokim zakresie stopnia odkształcenia"
1975