Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze » Projekt celowy nr 6 ZR6 2007C/06971

Projekt celowy nr 6 ZR6 2007C/06971

Opracowanie i uruchomienie produkcji nowej generacji typoszeregu konstrukcji wsporczych dla kolejowej sieci trakcyjnej

2009–2011

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.
tknych@agh.edu.pl
ZNTK Paterek S.A.


Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nowej generacji typoszeregu konstrukcji wsporczych z kontrolowaną strefą zniszczenia, przeznaczonych do budowy kolejowej górnej sieci trakcyjnej. Cel projektu zostanie osiągnięty w wyniku zrealizowania badań obejmujących: charakteryzację właściwości mechanicznych wytypowanych materiałów konstrukcyjnych w stanie dostawy, badania rozkładu naprężeń i odkształceń w konstrukcjach wsporczych kolejowej górnej sieci trakcyjnej pochodzących od obciążeń eksploatacyjnych, kryteria doboru materiałów konstrukcyjnych i systemów połączeń poszczególnych elementów konstrukcji wsporczych, opracowanie strefy kontrolowanego zniszczenia konstrukcji wsporczej, dobór systemu zabezpieczeń antykorozyjnych, opracowanie i badanie prototypów typoszeregu konstrukcji wsporczych w warunkach stanowiskowych i poligonowych oraz opracowanie przemysłowej technologii wytwarzania typoszeregu konstrukcji wsporczych. Wyniki badań przemysłowych będą weryfikowane w fazie badań przedkonkurencyjnych. Wdrożenie produkcyjne zostanie poprzedzone badaniami opracowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych poprzez testowanie ich w warunkach użytkowania na pilotowym odcinku szklu kolejowego.