Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze » Projekt celowy nr 6 T08 2004C/06482

Projekt celowy nr 6 T08 2004C/06482

Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania z miedzi stopowej przewodzących elementów górnej sieci trakcyjnej o znamionowej obciążalności prądowej powyżej 2,5 kA i podwyższonej wytrzymałości mechanicznej

2005–2007

Kierownik projektu:

dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.
tknych@agh.edu.pl


Tele-Fonika Kable S.A.


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest  opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania przewodzących elementów górnej sieci trakcyjnej o znamionowej obciążalności prądowej powyżej 2,5kA i podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Są to przewody jezdne, linki nośne i wieszaki.  Elementy te są wykonane z nowego stopu miedzi charakteryzującego się wysoką przewodnością i temperaturą rekrystalizacji, co daje gwarancję stabilności w czasie własności wytrzymałościowych i mechanicznych oraz wysokiej odporności na ścieranie w warunkach eksploatacyjnych charakteryzujących się wysokim poborem prądu, wysoką temperaturą pracy zestyku oraz dużą częstotliwością przejazdów. Potrzeba wprowadzenia do systemu trakcji elektrycznej w Polsce takiego rozwiązania wynika z konieczności  dopasowania polskich linii kolejowych do wymagań norm i przepisów europejskich, co pozwoli na włączenie ich do systemu kolejowego UE. W związku z powyższym od nowych trakcji wymaga się wyższych w stosunku do tradycyjnych rozwiązań parametrów dotyczących  naciągu, elastyczności, tłumienia drgań oraz odporności na narażenia mechaniczne i cieplne. Większość krajowych rozwiązań konstrukcji sieci trakcyjnych nie spełnia wymagań w zakresie obciążalności prądowej i możliwości przesyłu energii elektrycznej do pojazdów trakcyjnych dużej mocy. Przewody jezdne i pozostałe elementy przewodzące sieci trakcyjnej nowej generacji będą wykonane wg nowej technologii ze stopu miedzi charakteryzującego się wysoką przewodnością i wytrzymałością statyczną, zmęczeniową, cieplną i reologiczną. Przedsięwzięcie realizowane było przez interdyscyplinarny zespół naukowy Został zaprojektowany i wybudowany przez Polskie Linie Kolejowe (PLK S.A.)  doświadczalny odcinek nowej sieci trakcyjnej wyposażony w nowe elementy przewodzące, na którym przeprowadzono badania doświadczalnej, a następnie przemysłowej partii przewodów. Badania te dały podstawę do uzyskania homologacji nowego typu sieci trakcyjnej.