Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze » Projekt celowy nr 6 T08 2004C/06481

Projekt celowy nr 6 T08 2004C/06481

Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania typoszeregu przewodów elektroenergetycznych ze stopów aluminium o wysokiej przewodności elektrycznej przeznaczonych do budowy wysokoobciążalnych linii przesyłowych

2005–2007

Kierownik projektu:

dr inż. Andrzej Mamala
amamala@agh.edu.pl

Tele-Fonika Kable S.A.

Opis projektu:

Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania typoszeregu przewodów elektroenergetycznych ze stopów aluminium o wysokiej przewodności elektrycznej, przeznaczonych do budowy wysokoobciążalnych linii przesyłowych. Przewody takie powstały jako alternatywa dla konstrukcji typu ACAR i stanowią nowość na świecie. Nie są obecnie produkowane w Polsce, a istnieje wydatna potrzeba ich stosowania w związku ze zbliżającą się totalną modernizacją krajowego systemu linii napowietrznych oraz możliwość ich eksportu do krajów, które modernizują bądź rozwijają swoje systemy energetyce. Przewody elektroenergetyczne ze stopów aluminium o wysokiej przewodności wykorzystuje się w celu podwyższenia obciążalności prądowej linii, co jest możliwe z jednej strony dzięki ich niskiej masie, przekładającej się na zapas w odległości przewód-ziemia, z drugiej zaś dzięki wysokiej przewodności, redukującej straty energii na ciepło Joulea. Projekt obejmuje nie tylko opracowanie odpowiedniego materiału wsadowego i technologii jego przetwarzania na druty i przewody oraz badania ich własności, lecz również opracowanie metodyki specjalistycznych badań oraz założeń i kryteriów do projektowania nowoczesnych linii wykorzystującymi takie przewody.