Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze » Projekt celowy nr 6 T08 2003 C/06222

Projekt celowy nr 6 T08 2003 C/06222

Żarowytrzymałe przewody elektroenergetyczne na bazie stopów aluminium

2004–2007

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.
tknych@agh.edu.pl

NPA Skawina Sp. z o.o.


Opis projektu:

W ramach niniejszego projektu opracowano technologię
i uruchomiono produkcję rodziny niskozwisowych żarowytrzymałych przewodów (typ HTLS) przeznaczonych do krajowych napowietrznych linii elektroenergetycznych. Specyfika polskiego systemu energetycznego przekładała się na konieczność opracowania mechanicznych zamienników znamiennych dla polskich linii przewodów. Zamienniki takie posiadają budowę jednorodną i złożoną. Z tego powodu realizacja tematu wymagała opracowania różnorodnych gatunków żarowytrzymałych stopów przewodowegych, sposobu ich przetwarzania na druty oraz techniki skręcania przewodów i wytycznych do ich budowy geometrycznej w zależności od rodzaju przewodu. Osiągnięcie powyższego celu wymagało budowy technologii poszczególnych etapów wytwarzania przewodów jak również przeprowadzenia badań zespołu własności końcowych drutu i przewodu.