Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze » Projekt badawczy promotorski nr N N508 04132/2976

Projekt badawczy promotorski nr N N508 04132/2976

Badania relaksacji naprężeń w materiałach metalicznych o zróżnicowanych cechach reologicznych

2009-2011

Kierownik projektu:

dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.
tknych@agh.edu.pl


Opis projektu:

Materiały metaliczne charakteryzują się na ogół tym, że poddane naprężeniu lub odkształceniu w zakresie sprężystym wykazują skłonność do pełzania i relaksacji naprężeń. Są to zjawiska niepożądane szczególnie jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju połączenia, z których z pewnych względów wymagana jest ściśle określona i stabilna w czasie siła docisku. Tematyka projektu obejmuje zagadnienia reologiczne, a w szczególności proces relaksacji naprężeń (spadku sił docisku) w osprzęcie mocującym elementy sieci elektroenergetycznych oraz górnej sieci trakcyjnej. Badania polegają na przeprowadzeniu testów spadku sił docisku w układach zbudowanych z materiałów o różnej odporności reologicznej w warunkach różnych wartości naprężeń startowych i w różnych temperaturach. Na podstawie wyników badań zbudowany zostanie model mechaniczno-reologiczny układu połączeń oraz przeprowadzona zostanie weryfikacja modelu w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. Badania doświadczalne oraz zbudowane modele reologiczne i sprężyste mogą zostać wykorzystane do wyznaczania i określania charakterystyk relaksacji naprężeń zachodzącej w różnego rodzaju układach zbudowanych z różnych materiałów. Umożliwiają one budowanie układów o ściśle określonych cechach sprężystych, których nie znajdujemy wśród istniejących materiałów metalicznych oraz budowę układów o ściśle określonych cechach reologicznych.