Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze » Projekt badawczy promotorski nr 3 T08B 078 28

Projekt badawczy promotorski nr 3 T08B 078 28

Analiza charakterystyk naprężeniowo – temperaturowych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych ze stopów AlMgSi

2005–2006

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.
tknych@agh.edu.pl

Opis projektu:

Praca dotyczy procesu pełzania przewodów stopowych (AlMgSi) w napowietrznych liniach elektroenergetycznych. W pracy wykazano, że stan reologiczny wiszącego przewodu zależy od chwilowej relacji pomiędzy jego naprężeniowo-temperaturowym ekwiwalentem reologicznym i naprężeniowo-temperaturowym ekwiwalentem przęsła. W szczególności w analizie stanu mechanicznego przewodu uwzględnić należy fakt, że ujemne gradienty zarówno naprężenia jak i temperatury prowadzić mogą do utraty aktywności reologicznej materiału. W pracy stawia się następującą tezę: W zależności od parametrów funkcji pełzania, kierunku zmian temperatury oraz rozpiętości przęsła, istnieje możliwość zarówno ekwiwalentnego jak i pod- i nadekwiwalentnego reologicznego zachowania się przewodu, przy czym za najkorzystniejszy uważa się stan podekwiwalentny, który generuje nieaktywne fazy procesu pełzania. Eksperymentalne dowodzenie tezy wymaga wyznaczenia uogólnionej funkcji pełzania oraz przyjęcia i weryfikacji odpowiedniej hipotezy reologicznej umożliwiającej określenie odkształcenia pełzania w warunkach zmiennych wartości naprężenia i temperatury. Umiejętne wykorzystanie szacowania pełzania przewodu rozpiętego w przęśle napowietrznych linii elektroenergetycznych w warunkach zmiennych parametrów naprężenia i temperatury stwarza podstawy nowoczesnego podejścia do projektowania technologii montażu przewodów uwzględniającej potrzebę dynamicznego sterowania obciążalnością prądową w oparciu o znajomość chwilowego położenia przewodu nad ziemią. Szacowanie odkształcenia pełzania z uwzględnieniem chwilowego ustania procesu pełzania lub wzrostu jego intensywności daje w rezultacie wartości bliższe rzeczywistym, niż w przypadku obliczeń, które nie uwzględniają członu reologicznego i zakładają z góry stałość warunków klimatycznych.