Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze » Projekt badawczy nr

Projekt badawczy nr

Projekt badawczy nr ...

Charakterystyki pełzania drutów i przewodów ze stopu AlMgSi przeznaczonego na napowietrzne przewody samonośne w aspekcie parametrów technologii wytwarzania i przetwarzania walcówki na drut oraz budowy i sposobu wytwarzania żył

...

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. nadzw.
tknych@agh.edu.pl

Opis projektu:

Głównym celem pracy są badania charakterystyk reologicznych drutów i przewodów wykonanych ze stopów AlMgSi, które z uwagi na szereg zalet mogą być z powodzeniem wykorzystane zarówno w nowych jak i modernizowanych liniach energetycznych średnich i wysokich napięć w miejsce dotychczas stosowanych tradycyjnych przewodów aluminiowo-stalowych. Określenie charakterystyk o których mowa zostało poprzedzone obszernymi badaniami wstępnymi na temat wpływu zawartości składników stopowych, stanu początkowego walcówki oraz parametrów obróbki cieplnej na własności mechaniczne i elektryczne drutów. Takie podejście w połączeniu z wynikami badań procesu pełzania i relaksacji naprężeń pozwoliło na uzyskanie kompletu informacji na temat zespołu mechaniczno-elektryczno-reologicznych właściwości drutów, a następnie na wybór optymalnej technologii produkcji przewodów stopowych. Badania przeprowadzono w klimatyzowanym Laboratorium Badań Procesów Reologicznych na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH na specjalnych stanowiskach, które umożliwiały przeprowadzenie badań w zakresie temperatur od -25 do +100°C. Uzyskane wyniki w połączeniu z analizą pracy przewodu w przęśle stworzyły podstawy do budowy modelu mechaniczno-reologicznego zachowania się przewodów stopowych, a także wytycznych do technologii ich montażu. Praca kończy się wnioskami natury poznawczej uzupełnionymi zaleceniami na temat eksploatacji interesujących przewodów.