Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze » Projekt badawczy nr 7 T08B 002 19

Projekt badawczy nr 7 T08B 002 19

Wpływ układu określonych wartości naprężenia i temperatury na charakterystyki procesu pełzania drutów z przewodowych stopów AlMgSi

2000–2001

Kierownik projektu:

dr inż. Andrzej Mamala
amamala@agh.edu.pl

Opis projektu:

Celem pracy jest badanie charakterystyk pełzania drutów ze stopu AlMgSi, wykonanych z walcówki w stanie T4. Wybrany do badań rodzaj stopu, stan walcówki oraz przyjęta technologia jej przetwarzania na drut gwarantuje wysoką odporność reologiczną materiału. W rzeczywistych warunkach, w ciągu czterech pór roku, przewody linii napowietrznych pracują przy zmiennych w czasie: naprężeniu i temperaturze, co wynika ze zmiany warunków otoczenia i obciążenia linii. W badaniach uwzględniono właśnie wpływ wartości naprężenia i temperatury oraz ich sekwencji na kształt i parametry funkcji opisujących procesy pełzania. Uzyskane charakterystyki pełzania posłużyć mogą jako wytyczne przy opracowaniu technologii produkcji nowych konstrukcji przewodów dla elektroenergetycznych linii napowietrznych opartych o stopy AlMgSi, jednak walory użytkowe przeprowadzonych badań kryją się w możliwościach aplikacji uzyskanych wyników przy projektowaniu pracy wiszącego w przęśle przewodu, w szczególności przy oszacowaniu optymalnych warunków i pory montażu przewodu widzenia jego trwałych przyrostów długości.