Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze » Projekt badawczy nr 3 T08B 082 28

Projekt badawczy nr 3 T08B 082 28

Badania ewolucji własności drutów z przewodowych stopów AlMgSi skutkiem ekspozycji na działanie temperatury i naprężenia

2005–2008

Kierownik projektu:

dr inż. Andrzej Mamala
amamala@agh.edu.pl

Opis projektu:

Druty ze stopów AlMgSi przeznaczone na przewody elektroenergetyczne otrzymuje się na drodze obróbki cieplno – mechanicznej. Uzyskany w ten sposób zespół własności finalnych drutu nie jest jednak jego immanentną cechą i podlega ewolucji wskutek działania temperatury i naprężenia, które towarzyszą kilkudziesięcioletniej eksploatacji przewodów. Niniejsza praca posiada charakter podstawowy i zmierza do poznania charakterystyk zmian własności mechanicznych i elektrycznych drutów skutkiem długoczasowej ekspozycji na działanie temperatury oraz dodatkowo również naprężenia, a także ich odpowiednich sekwencji. Przedmiotowe charakterystyki posiadają wysokie walory poznawcze, i praktyczne pozwalają bowiem, z jednej strony zidentyfikować i właściwe opisać makroskopowe zmiany własności drutów stopowych (czego brak w literaturze tematu) oraz oszacować możliwy poziom tych zmian w warunkach rzeczywistej eksploatacji przewodów.