Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze » Opracowanie technologii wytwarzania i uruchomienie produkcji nowej generacji przewodów HTLS z bimetalowymi rdzeniami nośno- przewodzącymi

Opracowanie technologii wytwarzania i uruchomienie produkcji nowej generacji przewodów HTLS z bimetalowymi rdzeniami nośno- przewodzącymi

Opracowanie technologii wytwarzania i uruchomienie produkcji nowej generacji przewodów HTLS z bimetalowymi rdzeniami nośno- przewodzącymi

Kierownik projektu ze strony TF Kable: dr inż. J. Siemiński
Kierownik projektu w AGH: dr hab. inż. A. Mamala
2013-2016 r.

Projekt INNOTECH, ścieżka IN-TECH  dofinansowany przez NCBiR
realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe  w składzie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie i TELE–FONIKA Kable
Sp. z o.o. S.K.A.

Przed współczesnymi systemami elektroenergetycznymi pojawiają się istotne wyzwania techniczne, bowiem już obecnie obserwuje się deficyt ich zdolności przesyłowych. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nowej generacji przewodów napowietrznych HTLS z bimetalowymi rdzeniami nośno-przewodzącymi. Idea proponowanego rozwiązania przewodów bazuje na wykorzystaniu zróżnicowania odpowiednio zaprojektowanych cech fizycznych materiałów spełniających rolę rdzenia i części elektrycznie czynnej i takim ich skomponowaniu w konstrukcji przewodu, aby przy wyższych obciążeniach termicznych spowodować zluźnienie części przewodzącej przewodu i zmniejszenie tempa przyrostu jego zwisu. To umożliwia podwyższenie obciążalności prądowej linii. Projekt jest odpowiedzią na krajowe i regionalne zapotrzebowanie elektroenergetyki napowietrznej na przewody HTLS o parametrach zoptymalizowanych do potrzeb i uwarunkowań krajowego systemu przesyłowego i dystrybucyjnego.

Materiały informacyjne