Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze » Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z trudnoodkształcalnych stopów aluminium serii 5xxx

Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z trudnoodkształcalnych stopów aluminium serii 5xxx

Opracowanie innowacyjnej technologii wyciskania kształtowników z trudnoodkształcalnych stopów aluminium serii 5xxx

Kierownik projektu ze strony Albatros Aluminium: mgr inż. Henryk Jurczak
Kierownik projektu w AGH: dr hab. inż. Dariusz Leśniak
Okres realizacji projektu: 01.01.2014-31.12.2016 r.

Projekt DEMONSTRATOR+ dofinansowany przez NCBiR
realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Albatros Aluminium Sp. z o.o. (Lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu, Politechnika Częstochowska

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wyciskania trudno odkształcalnych stopów AlMg o wysokich zawartościach Mg, która umożliwi wytwarzanie kształtowników o dobrej wytrzymałości mechanicznej oraz bardzo dobrej odporności na korozję i podatności do spawania. Stopy takie będą konkurencyjne do powszechnie stosowanych stopów serii 6xxx. W ramach badań zostanie dobrana zawartość Mg w stopie. Ponadto zostaną zaprojektowane innowacyjne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne, gwarantujące poprawę odkształcalności materiału i wytworzenie wyrobów o żądanych własnościach, przy ekonomicznie akceptowalnych parametrach produkcji. Planuje się opracowanie prototypów narzędzi, projektu pilotażowego nowej technologii wyciskania oraz prace rozwojowe dotyczące testowania wyciskanych kształtowników pod kątem ich przetworzenia i wykorzystania do produkcji gotowych komponentów.