Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze » Nowe rozwiązania materiałowe i technologiczne procesu wytwarzania wysokowytrzymałych cienkościennych kształtowników zamkniętych ze stopów aluminium

Nowe rozwiązania materiałowe i technologiczne procesu wytwarzania wysokowytrzymałych cienkościennych kształtowników zamkniętych ze stopów aluminium

Nowe rozwiązania materiałowe i technologiczne procesu wytwarzania wysokowytrzymałych cienkościennych kształtowników zamkniętych ze stopów aluminium

Kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Leśniak
Okres realizacji projektu: 01.07.2013-31.12.2015 r.

Projekt PBS II, ścieżka B, dofinansowany przez NCBiR
realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (Lider), Albatros Aluminium Sp. z o.o., Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu

Projekt dotyczy poszukiwania nowych rozwiązań materiałowych i technologicznych dla procesu wytwarzania wysokowytrzymałych cienkościennych kształtowników zamkniętych ze stopów aluminium. Dotychczasowa technologia, oparta na zgrzewaniu ukształtowanych w procesie walcowania taśm ze stopów aluminium, pozwala na uzyskanie wyrobu o grubości ścianki 1 mm i minimalnej wytrzymałości na rozciąganie na poziomie 320 MPa. Badania obejmą dobór stopu o odpowiednich własnościach użytkowych i technologicznych oraz zaprojektowanie rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych, które umożliwią wytworzenie wysokojakościowych wyrobów o żądanych własnościach wytrzymałościowych przy niższych kosztach produkcji. Proponowane rozwiązania oparte na procesie wyciskania zmodyfikowanych materiałów przez specjalne matryce mostkowo-komorowe z zastosowaniem intensywnego chłodzenia wyrobu przyczynią się do zbudowania potencjału produkcji alternatywnej dla nowych produktów z wysokowytrzymałych stopów aluminium.