Strona główna / Badania naukowe » Projekty badawcze » Demonstrator +

Demonstrator +

Tytuł:

Opracowanie nowej recyklingowej technologii ciągłego odlewania drutów miedzianych na cele elektryczne na bazie granulatu Cu powstałego z odpadów kablowych

Kierownik Projektu:

dr inż. Jakub Siemiński TF Kable
prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych AGH

Czas realizacji:  01.06.1013 - 31.03.2015

Opis Projektu:

Technologia opracowywana w ramach projektu ukierunkowana jest na uzyskiwanie najwyższej jakości drutów w gat. CuOF wytwarzanych w energooszczędnej i recyklingowej metodzie odlewania ciągłego przy wykorzystaniu wyłącznie złomu kablowego. Technologia obejmować będzie specjalne przygotowanie wsadu na drodze dekompozycji odpadów kablowych, ich uszlachetnianie oraz ciągłe topienie i odlewanie. Wiedza know-how będzie wzbogacona o aspekty przetwarzania uzyskanych odlewów na pełnowartościowe kable i przewody.