Strona główna / Badania naukowe » Pracownia Inżynierii Produkcji

Pracownia Inżynierii Produkcji

W ramach działalności Katedry Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych od kilkunastu lat realizowane są projekty badawcze i celowe, których tematyka związana jest z opracowywaniem i wdrażaniem dedykowanych, komputerowych systemów, budowanych pod kątem potrzeb, wynikających ze specyfiki firm m. in. z przemysłu lotniczego, samochodowego, metalurgicznego i przetwórstwa metali. Systemy obejmują obszary dotyczące operacyjnego projektowania, planowania zasobów, harmonogramowania, monitorowania, wizualizacji i analiz procesów technologicznych i organizacyjnych.

Opracowywanie i wdrażanie Systemów realizowane jest przez interdyscyplinarny Zespół technologów, informatyków, automatyków oraz specjalistów z dziedziny zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w tych dziedzinach, najpierw pod kierunkiem dr inż. Stanisława Nowaka a obecnie dr. hab. inż. Krzysztofa Żaba, prof. nadzw.


W 2011r. w ramach działalności Katedry Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych utworzono Pracownię Inżynierii Produkcji.

Zakres działalności Pracowni:

 • Projektowanie i wdrażanie systemów operacyjnego sterowania procesami produkcyjnymi
  • Systemy monitorowania parametrów procesów, stanu urządzeń i narzędzi, poziomu zasobów oraz śledzenia akcji na jednostkach produkcyjnych.
  • Systemy analizy danych procesowych, stanu środowiska technologiczngo i kosztów, wizualizacji oraz wypracowania sygnałów sterujących.
 • Projektowanie i wdrażanie systemów operacyjnego planowania zasobów i harmonogramowania produkcji.
 • Projektowanie i wdrażanie doskonalenia procesów produkcyjnych z wykorzystaniem  metod, narzędzi i technik opartych na metodologii Lean Management, Kaizen, Six Sigma i Achieving Competitive Excellence.
 • Projektowanie i wdrażanie systemów doskonalenia jakości
  • Systemy doskonalenia jakości wyrobów oparte o metodologię TQM z wykorzystaniem różnych metod i narzędzi.
  • Systemy doskonalenia konkurencyjności poprzez ograniczanie ryzyka strat.

Aktualnie zespół Pracowni tworzą:

Kierownik Zespołu Pracowni Inżynierii Produkcji
dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. nadzw.

Członkowie Zespołu

dr inż. Stanisław Nowak
dr inż. Daniel Pociecha
mgr inż. Maciej Nowosielski
mgr inż. Michał Kwiatkowski
mgr inż. Paweł Kita
mgr inż. Marcin Głodzik
mgr inż. Sandra Puchlerska
mgr inż. Katarzyna Korfanty
mgr inż. Przemysław Seibt 

Osiągnięcia Zespołu:

Prace zakończone
Prace w trakcie realizacji
Publikacje

Współpracownicy

Współpraca ze studentami