Strona główna / Badania naukowe » Oferta badawcza

Oferta badawcza

Wydział Metali Nieżelaznych zajmuje się problematyką naukowo-badawczą
w czterech obszarach, związanych z otrzymywaniem i przetwórstwem (inżynierią produkcji) oraz zastosowaniem metali nieżelaznych:
 
A. Termodynamiczne i kinetyczne aspekty metalurgii i ochrony metali:
 • termodynamika i kinetyka chemiczna
 • elektrochemia i korozja metali
 • chemia metali i chemiczne metody analityczne
 • wytwarzania proszków metali i kompozytów metalicznych metodami hydro-
  i elektrochemicznymi
B. Metalurgia ekstrakcyjna metali nieżelaznych, w szczególności:
 • teoria procesów metalurgicznych
 • technologia procesów piro-, hydro- i elektrometalurgicznych
 • rafinacji metali
 • utylizacja produktów ubocznych procesów metalurgicznych
 • odzysk metali drogocennych z produktów odpadowych
 • recykling metali
 • modelowanie matematyczne procesów metalurgicznych
 • zagadnienia cieplne i energetyczne w procesach metalurgicznych
C. Przetwórstwo metali i stopów, w tym:
 • matematyczne i fizyczne modelowanie procesów kształtowania plastycznego metali z wykorzystaniem wspomagania komputerowego
 • optymalizacja technologii procesów przetwórczych metali
 • badania nad kalibracją i optymalizacją narzędzi do kształtowania objętościowego i powłokowego
 • projektowanie nowych technologii, w których przez kontrolowane warunki odkształcenia i obróbki cieplnej można wytworzyć materiały i wyroby o żądanych własnościach użytkowych
D. Nauka o materiałach metalicznych ze szczególnym uwzględnieniem:
 • fizycznych i mechanicznych aspektów deformacji plastycznej w metalach mono- i polikrystalicznych
 • mechanizmów odkształcenia i umocnienia materiałów metalicznych
 • korelacji własności, struktury i tekstury materiałów metalicznych i ich ewolucji w procesach przetwórczych
 • strukturalnego projektowania technologicznych procesów przetwórczych
 • projektowania materiałów nanokrystalicznych i hybrydowych oraz technologii ich wytwarzania
 • przemian fazowych i obróbki cieplnej oraz cieplno-mechanicznej stopów metali nieżelaznych
 • badań struktury i własności stopów metali szlachetnych


W zakresie objętym uprawianą tematyką badawczą Wydział może zaoferować wykonanie badań naukowych i ekspertyz.