Strona główna / Badania naukowe » Działalność naukowa » Procesy kształtowania objętościowego metali nieżelaznych

Procesy kształtowania objętościowego metali nieżelaznych

W obszarze kształtowania objętościowego metali nieżelaznych badania dotyczą głównie procesów wyciskania.

Prekursorem badań w tej dziedzinie był zmarły w 1976 roku prof. Jerzy Wantuchowski a kontynuatorem jest prof. Józef Zasadziński, który stał się twórcą prawdziwej szkoły naukowej. Jego działalność zaowocowała powstaniem wielu doktoratów a szereg Jego uczniów zostało profesorami w uczelniach krajowych i zagranicznych. Jemu też głównie należy zawdzięczać aktualną wysoką pozycję i rangę naukową Katedry.

W zespole badawczym powstało wiele prac na użytek krajowego przemysłu aluminiowego i miedzianego a także dla firm zagranicznych.

Tematyka badawcza dotyczy takich zagadnień, jak projektowanie narzędzi do procesów wyciskania, projektowanie technologii wyciskania i obróbki cieplnej wyrobów wyciskanych, modelowania fizycznego i numerycznego procesów wyciskania, badań strukturalnych i mechanicznych wyrobów, a także specjalnych technik kształtowania plastycznego metali nieżelaznych, w tym wyciskania ciągłego (Conform).

Działalność badawcza w tym obszarze zaowocowała powstaniem około 200 publikacji w czasopismach naukowych i w materiałach konferencyjnych oraz 1 monografii (podręcznik). Pracownicy zespołu biorą udział w cyklicznej konferencji Aluminum Extrusion Technology Seminar (ET), odbywającej się w Stanach Zjednoczonych. Prezentowane tam referaty zdobywały dyplomy za najlepsze prace w obszarze badań aplikacyjnych. Prowadzona jest współpraca z Lehigh University (USA) oraz z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie.

Oryginalną tematyką badawczą w tym obszarze, której głównym inspiratorem jest prof. Jan Richert, jest tzw. cykliczne wyciskanie spęczające (CWS), umożliwiające wytwarzanie materiałów deformowanych z bardzo dużym skumulowanym odkształceniem. Tak otrzymane materiały charakteryzują się ultra drobną strukturą i bardzo korzystnymi własnościami. Prof. Jan Richert jest twórcą oryginalnej prasy hydraulicznej do badań procesu CWS.

Schemat prasy hydraulicznej do badań procesu cyklicznego wyciskania spęczającego (CWS)
 
Prowadzone są także badania nad kształtowaniem plastycznym metalicznych materiałów porowatych i kompozytowych z dominującym procesem wyciskania (dr M. Galanty). Uzyskane tą drogą wyroby charakteryzują się niezwykle korzystnymi własnościami i struktura w porównaniu dla klasycznych technologii metalurgicznych.


Najważniejsze prace badawcze zrealizowane przez zespól w okresie kilku ostatnich lat:

  1. Wyciskanie stopów aluminium z kontrolowanym gradientem temperatury (2003-2005),
  2. Modelowanie procesu wyciskania trudnoodkształcalnych stopów aluminium (2004 –2006),
  3. Analiza procesu wyciskania zgrzewającego trudnoodkształcalnych stopów aluminium (2006-2009),
  4. Uruchomienie i unowocześnienie technologii wyciskania stopów AlMgSi w stanie T5 zapewniającej osiągnięcie najkorzystniejszych warunków jakościowych i ekonomicznych, (2002-2005), Grupa Kęty S.A. Opracowano i wdrożono technologię wyciskania stopów aluminium z stanie T5. Średnio roczne przychody z wdrożenia tej technologii wynoszą ponad 280 mln zł.    
  5. Niekonwencjonalne rozwiązania konstrukcyjno – technologiczne w procesach wielootworowego wyciskania kształtowników z metali i stopów (2007 -2009) - projekt rozwojowy
  6. Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych - Wyciskanie wysokowytrzymałych stopów aluminium przesycanych na wybiegu prasy (2007 -2010) – projekt zamawiany


Powrót