Strona główna / Badania naukowe » Działalność naukowa

Działalność naukowa

Działalność naukowa Katedry Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych koncentruje się wokół następujących głównych obszarów tematycznych:

Przedstawiona wyżej charakterystyka działalności naukowej Katedry Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych obejmuje główne obszary tematyczne, realizowane przez poszczególne zespoły badawcze.
Biorąc pod uwagę okres od roku 2000 do chwili obecnej osiągnięcia Katedry mierzone wskaźnikami wymiernymi można przedstawić następująco:

Osiągnięcia badawcze zespołu prof. Tadeusza Knycha zostały wyróżnione nagrodami Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne.

Kadra naukowo–dydaktyczna Katedry może podjąć się realizacji zaawansowanych badań w obszarze przetwórstwa metali nieżelaznych, także badań interdyscyplinarnych, dotyczących nowych materiałów i nowych technologii dla potrzeb różnych dziedzin gospodarki.